Política de privacitat

A MARTA ARAÑO CORTES ens preocupem per la privadesa i la transparència.

A continuació, us indiquem en detall els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa a aquestes.

Tractament de les dades dels alumnes

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: MARTA ARANYO CORTS
Finalitat: Prestar els serveis sol·licitats i enviar comunicacions.
Legitimació: Execució dun contracte.

Interès legítim del Responsable.

Destinataris: No se cediran dades a tercers, llevat d’obligació legal.
Drets: Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que podeu exercir dirigint-vos a la direcció del responsable.
Procedència: El mateix interessat

 

Informació complerta sobre protecció de dades:

1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

MARTA ARANYO CORTS

35057484X

C/ Roser, núm. 7 – 08635 – Sant Esteve Sesrovires – BARCELONA

687828778

info@tintaivi.com

2. Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A MARTA ARAÑO CORTES tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de realitzar la gestió educativa dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions sobre els nostres productes i serveis. En cas que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

3. Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades s’han de conservar mentre l’interessat no en sol·liciti la supressió, i si s’escau, durant els anys necessaris per complir les obligacions legals.

4. Quina es la llegitimació pel tractament de les vostres dades?

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

 • Execució dun contracte: Gestió escolar, fiscal, comptable i administrativa de clients. (RGPD art. 6.1.b).
 • Interès legítim del Responsable: Enviament de comunicacions fins i tot per via electrònica. (RGPD Considerant 47, LSSICE art. 21.2).

5. A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

No se cediran dades a tercers, llevat d’obligació legal.

6. Transferències de dades  a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

7. Quins son els seus drets quan ens facilita les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a MARTA ARAÑO CORTES estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Igualment, té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, MARTA ARAÑO CORTES deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la manera següent: dirigint-se a la direcció del responsable.

Quan es faci l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat es pot oposar al tractament de les dades amb aquesta finalitat.

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del vostre lloc web: www.aepd.es.

8. Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem a MARTA ARAÑO CORTES procedeixen de: El mateix interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives.
 • Adreces postals i electròniques.
 • Informació comercial.

 

 

Tractament de les dades de clients

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: MARTA ARANYO CORTS
Finalitat: Prestar els serveis sol·licitats i enviar comunicacions comercials.
Legitimació: Execució dun contracte.

Interès legítim del Responsable.

Destinataris: Estan previstes cessions de dades a: Administració Tributària; Entitats financeres.
Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a la direcció del responsable del tractament
Procedència: El mateix interessat

 

Informació completa sobre Protecció de Dades

 1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

MARTA ARANYO CORTS

35057484X

C/ Roser, núm. 7 – 08635 – Sant Esteve Sesrovires – BARCELONA

687828778

info@tintaivi.com

 1. Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A MARTA ARAÑO CORTES tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis. En cas que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

 1. Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades s’han de conservar mentre l’interessat no en sol·liciti la supressió, i si s’escau, durant els anys necessaris per complir les obligacions legals.

 1. Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

 • Execució dun contracte: Gestió fiscal, comptable i administrativa de clients. (RGPD art. 6.1.b).
 • Interès legítim del Responsable: Enviament de comunicacions comercials fins i tot per via electrònica. (RGPD Considerant 47, LSSICE art. 21.2).
 1. A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades es comunicaran als destinataris següents:

 • Administració Tributària, amb la finalitat de complir les obligacions legals (requisit legal).
 • Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents (requisit contractual).
 1. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 1. Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a MARTA ARAÑO CORTES estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Igualment, té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, MARTA ARAÑO CORTES deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la manera següent: dirigint-se a la direcció del responsable del tractament

Quan es faci l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat es pot oposar al tractament de les dades amb aquesta finalitat.

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del vostre lloc web: www.aepd.es.

 1. Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem a MARTA ARAÑO CORTES procedeixen de: El mateix interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives.
 • Adreces postals i electròniques.
 • Informació comercial.
 • Dades econòmiques.

 

Tractament de les dades de proveïdors

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: MARTA ARANYO CORTS
Finalitat: Gestionar la prestació dels serveis contractats
Legitimació: Execució dun contracte.

Interès legítim del Responsable.

Destinataris: Estan previstes cessions de dades a: Administració Tributària; Entitats financeres.
Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a la direcció del responsable del tractament
Procedència: El mateix interessat

 

Informació completa sobre Protecció de Dades

 1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

MARTA ARANYO CORTS

35057484X

C/ Roser, núm. 7 – 08635 – Sant Esteve Sesrovires – BARCELONA

687828778

info@tintaivi.com

 1. Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A MARTA ARAÑO CORTES tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de realitzar la gestió fiscal, comptable i administrativa de proveïdors així com les dades de contacte professionals. En cas que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

 1. Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades s’han de conservar mentre l’interessat no en sol·liciti la supressió, i si s’escau, durant els anys necessaris per complir les obligacions legals.

 1. Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

 • Execució dun contracte: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis contractats. (RGPD art. 6.1.b).
 • Interès legítim del Responsable: Gestió de les dades de contacte professionals. (LOPDGDD art.19, RGPD art. 6.1.f).
 1. A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades es comunicaran als destinataris següents:

 • Administració Tributària, amb la finalitat de complir les obligacions legals (requisit legal).
 • Entitats financeres, amb la finalitat de fer els pagaments corresponents (requisit contractual).
 1. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 1. Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a MARTA ARAÑO CORTES estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Igualment, té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, MARTA ARAÑO CORTES deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la manera següent: dirigint-se a la direcció del responsable del tractament

Quan es faci l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat es pot oposar al tractament de les dades amb aquesta finalitat.

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del vostre lloc web: www.aepd.es.

 1. Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem a MARTA ARAÑO CORTES procedeixen de: El mateix interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives.
 • Adreces postals i electròniques.
 • Dades econòmiques.